Stykkishólmur

Hjúkrunar- og sjúkrasvið HVE Stykkishólmi

Sjúkrahúsið er ekki formlega deildaskipt. Á 2. hæðinni er 6-8 rúma legudeild þar af 3 hjúkrunarrými.  Einnig er rekin 5 daga sérhæfð 13 rúma háls- og bakdeild sem tekur við sjúklingum alls staðar af á landinu.

Upplýsingar um heimsóknartíma...

Legudeildir HVE Stykkishólmi

Háls- og bakdeild
Háls- og bakdeildin var opnuð 1992. Deildin sem er staðsett á 3ju hæð annast greiningu og meðferð háls- og bakvandamála og þjónustar allt landið. Á deildinni eru 13 rúm fyrir sjúklinga, sem dvelja að meðaltali 2 vikur (2 x 5 daga) en deildin er lokuð um helgar.

Á hverju ári komast um 240 einstaklingar að í meðferð á deildinni um og yfir 500 tilfellum er sinnt. Eingöngu er tekið við sjúklingum á deildina eftir tilvísun. Öll meðhöndlun er einstaklingsmiðuð. Langflestir sjúklinganna koma fyrst á stofu sérfræðings, þar sem tekin er sjúkrasaga, gerð nákvæm skoðun og meðferðin skipulögð.
Á deildinni starfa sérfræðingur, sjúkraþjálfarar, hjúkrunarfræðingur, geðhjúkrunarfræðingur og aðrir starfsmenn. Náið samstarf er á milli þessara fagaðila. Þá tekur deildin við nemum í sjúkraþjálfun og læknanemum frá Háskóla Íslands.


Við innlögn á Háls- og bakdeild HVE Stykkishólmi:
• Minnisblað f. innlögn (einnig sent þeim sem hafa verið boðaðir í innlögn)
• Upplýsingabæklingur f. sjúklinga í innlögn.
Beiðni um meðferð á háls- og bakdeild...

Úrval er af gistimöguleimum í bænum, sjá nánar: http://www.stykkisholmur.is/mannlif/tjaldsvaedi 

Við viljum benda á áætlunarferðir til Stykkishólms með Strætó Leið 58 frá Reykjavík. Nánari upplýsingar á vef www.straeto.is  og í síma 540 2700.

Sjúkradeild
Á 2. hæðinni er 6-8 rúma legudeild, þar af 3 hjúkrunarrými. Fjöldi sjúklinga er metinn eftir umfangi hjúkrunar þeirra sjúklinga sem liggja inni hverju sinni. 

Skipulag hjúkrunar er hóphjúkrun. Hver sjúklingur hefur sína tengla þ.e. hjúkrunarfræðingur, sjúkraliði eða starfsmaður. Tengillinn fylgist nánar með skjólstæðingi sínum og sér um að hann hafi allt sem hann þarfnast.

Dagdeild legudeildar er rekin í tengslum við sjúkradeildina. Þar fer fram þjónusta við ferlisjúklinga sem koma m.a. inn til lyfjagjafa og blóðgjafa.

Stoð- og þjónustudeildir

Aðgerðastofa
Aðgerðastofa er staðsett á 3. hæð sjúkrahússins og er opin 10 mánuði á ári, alla þriðjudaga og fimmtudaga. Þar starfa auk læknis, hjúkrunarfræðingur og sjúkraliði.

Á deildinni er ein skurðstofa þar sem framkvæmdar eru ýmsar aðgerðir s.s. blettatökur, ýmis konar smáaðgerðir á húð ofl. Auk þess eru gerðar magaspeglanir. Allar aðgerðir á deildinni eru gerðar í deyfingum þar sem ekki er hér starfandi svæfingarlæknir, en yfirleitt eru einnig gefin róandi lyf. Gerð eru u.þ.b. 650 inngrip á ári auk göngudeildarstarfsemi, s.s. saumtaka, sáraeftirlit o.s.frv.
Allar sprautumeðferðir sem framkvæmdar eru á sjúkrahúsinu í tengslum við meðferð á háls- og bakvandamálum fara fram á aðgerðastofu og er deildin mjög vel tækjum búin til þess, m.a. er þar gott gegnumlýsingartæki.
Deildin hefur til umráða þriggja rúma stofu, eins konar vöknun, þar sem einstaklingar jafna sig eftir þörfum að aðgerð lokinni.
Í tengslum við aðgerðastofuna er einnig starfrækt sótthreinsun sem sér um að sótthreinsa það sem þarf fyrir allar deildir HVE Stykkishólmi og Stykkishólmsapótek.

Sjúklingar eru settir á biðlista fyrir aðgerðir, speglanir o.s.frv. eftir skoðun hjá sérfræðingi eða skv.tilvísun frá öðrum læknum.

Sími 432 1200

Endurhæfing
Endurhæfingardeild HVE Stykkishólmi þjónustar inniliggjandi sjúklinga á sjúkrahúsinu, þ.e. háls- og bakdeild og almennri sjúkradeild og er þannig hluti af þeirri læknisþjónustu sem veitt er á spítalanum. Einnig er veitt göngudeildarþjónusta, sem einkum gagnast íbúum svæðisins.  Meira...